L’autonomia personal, un dret irrenunciable

L’autonomia personal, un dret irrenunciable

L’autonomia personal és la capacitat d’una persona de realitzar les activitats necessàries per viure amb independència el dia a dia, amb llibertat per prendre decisions sobre com viure. Així ho recull l’article 2 de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal...

Natura i Salut s’uneix al Compromís Alzheimer

Natura i Salut, juntament amb Mayores UDP i destacades organitzacions de l’àmbit de l’Alzheimer i els grans reclamem un compromís polític contra aquesta malaltia. Hem d’invertir recursos i esforços a evitar les conseqüències devastadores de la...
L’envelliment saludable, una prioritat mundial

L’envelliment saludable, una prioritat mundial

2020-2030: la dècada de l’envelliment saludable L’any 2002, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va promoure el concepte d’envelliment actiu i saludable com aquell procés de desenvolupament i manteniment de la capacitat funcional que permet...