La Direcció General de Drets de les Persones amb Discapacitat del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha realitzat una microenquestaamb l’objectiu de comptar amb la opinió coitadana per elaborar el II Pla Nacional d’Accessibilitat.

L’accessibilitat universal és un principi que, a més de ser un factor fonamental per a la inclusió social i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat, millora la qualitat de vida de totes les persones, sent una qüestió que afecta el conjunt de la població. Aquesta enquesta pretén fer una aproximació a l’opinió ciutadana, a més d’aconseguir els següents objectius:

  • Donar l’oportunitat a la ciutadania de participar a l’elaboració del II Pla Nacional d’Accessibilitat.
  • Ser una eina de difusió del treball de redacció del II Pla Nacional dAccessibilitat, facilitant un espai participatiu i de consulta pública.
  • Realitzar una aproximació a les necessitats i les demandes de la ciutadania en matèria d’accessibilitat.

L’enquesta està adreçada a la ciutadania en general, però sobretot vol arribar als diferents grups d’interès en què té incidència el II Pla Nacional d’Accessibilitat:

  • Persones amb discapacitat.
  • Gent gran.
  • Persones sense discapacitat.
  • Família o entorn social de les persones amb discapacitat.

L’enquesta estarà disponible fins al divendres 27 de maig del 2022.

Pots accedir a l’enquesta des dels següents hiperenllaços es pot accedir a emplenar-los en diferents versions:

Des de Natura i Salut us animem a participar i difondre la iniciativa per ajudar a crear un pla d’accessibilitat òptim i de garanties.