Natura i Salut s’ha reunit amb Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona. Al llarg de la nostra conversa hem repassat alguns dels temes més importants i que més preocupen a la nostra entitat, com l’autonomia personal, l’envelliment actiu, la soledat no desitjada o la desinstitucionalització. A continuació desgranem alguns dels titulars de l’entrevista:

Estratègia canvi demogràfic envelliment 2020-2030

L’estratègia Canvi Demogràfic 2020-2030 de l’ajuntament de Barcelona es basa en 4 eixos: el dret a la ciutat al llarg de la vida, la convivència intergeneracional en termes d’amigabilitat, l’envelliment actiu i la recerca, investigació i busca de solucions. Les polítiques de promoció de les persones han de guanyar protagonisme a tots els nivells i hem de treballar per a que tots els estadis vitals es puguin viure en plenitud. Tenim el deure de donar solucions als reptes i preocupacions de les persones grans.

Barcelona com a promotora de l’envelliment actiu de la gent gran

Hem de donar els serveis per a que les persones grans puguin empoderar-se, ser més autònomes i fomentar l’envelliment actiu. Per això Barcelona està fent una gran aposta per crear equipaments per al gaudi dels seus ciutadans. Actualment la ciutat té 58 casals de la gent gran i més de 500 equipaments de proximitat, el que permet una capil·laritat i arribar realment on viu la gent. Les noves tendències demogràfiques mostren que en uns anys tindrem més gent gran a la ciutat. Per tant, la demanda d’espais cada cop serà més gran i hem d’estar preparats per respondre les necessitats.

Desinstitucionalització, serveis d’atenció i projecte Vila Veïna

Al llarg dels anys, Barcelona ha posat en marxa molts serveis per a la gent gran com els àpats en companyia, la teleassistència, el servei d’atenció domiciliària o l’assistent personal, però encara en queden molts per inventar. El nostre repte és incloure les noves tecnologies en l’àmbit social, ja que la combinació dels serveis de valor humà amb l’assistència tecnologia ens permetrà millorar la vida autònoma de les persones.

L’Ajuntament de Barcelona aposta per la vida independent i la plena autonomia. Considerem que cal canviar el model residencial per un model que vagi en concordància amb la realitat actual, potenciar que les persones grans visquin al seu domicili. Per això, els habitatges amb serveis són una de les solucions de futur ja que és una forma d’apostar per allargar la vida autònoma de les persones grans a casa seva i deixar només un model sanitaritzat pel tram final de la vida. A més, hem creat el projecte Vila Veïna, que té com objectiu transformar el model sociosanitari prioritzant la proximitat, la coresponsabilitat i la personalització de l’atenció, on les cures es conceben com una tasca compartida i comunitària. Per tal de garantir la proximitat, cada districte de Barcelona comptarà, com a mínim, amb una Vila Veïna.

La lluita contra la soledat no desitjada 

La pandèmia ha agreujat les situacions de soledat i aïllament social. Per combatre aquesta xacra l’ajuntament té dos grans programes per lluitar contra la soledat, els programes Radars i Vincles. El Programa Radars vol crear comunitat i una xarxa de barri per combatre la soledat no volguda i prevenir situacions de risc. Aquesta iniciativa permet identificar i estar pendent de les persones soles que participen del programa gràcies a la col·laboració de la gent del barri i, un cop es detecta alguna situació anòmala, s’avisa els serveis socials per a que actuïn. D’altra banda, el Programa Vincles vol millorar el benestar de les persones que es senten soles i aposta per un contacte persona-persona sobre una base telemàtica a través de dinamitzadors.

Accessibilitat universal

L’accessibilitat és fonamental i ha d’entrar a l’agenda política de Barcelona i de totes les administracions. És un element estratègic per a la vida autònoma i independent. Tenim identificats tots els punts de la ciutat on hem de millorar l’accessibilitat i ara estem fent l’estratègia per subsanar-ho. Som de les ciutats més accessibles del món, però cal millorar en accessibilitat sensorial, cognitiva i comunicativa.

Pla Barcelona Amiga de les Persones

Estem treballant en el Pla Barcelona Amiga de les Persones, que és un pas més enllà del Pla Barcelona Amiga de les Persones Grans. L’amigabilitat ha de ser per a tothom i, des de la perspectiva de les persones grans, hem de fer una ciutat amiga de totes les persones. Volem plantejar el debat d’una forma oberta a la ciutat i, amb un lideratge del Consell Assessor de la Gent Gran, treballar la intergeneracionalitat. Hem de crear una cultura que deixi clar que l’espai públic és de tots i això només triomfarà si comptem amb la complicitat de la ciutat.