Campus Natsal

Natsal aposta per la formació com a pilar fonamental per a la cerca de la professional de les persones i del moviment associatiu de les persones amb discapacitat física i orgànica. Per això, l’entitat compte des de fa anys amb un programa de formació en col·laboració amb altres entitats, l’objectiu de les quals és dotar a les persones i també a l’equip humà de les entitats d’una qualificació professional i personal òptima per a l’acompliment de la seva labor.


Natsal conjuntament amb l’entitat Cemfis, totes dues entitats federades en Cocemfe Barcelona, compten amb una Plataforma Formativa , dirigida a la formació de líders del moviment associatiu, i a la millora professional del personal tècnic, voluntari i directiu de les organitzacions. A través d’aquesta plataforma es promou també, per a les persones amb discapacitat, la formació professional per a l’ocupació, l’adquisició de coneixements i habilitats transversals i l’apoderament de les persones.

Catàleg de cursos

Accessibilitat universal per a tècnics de l’Administració Pública

La Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona, juntament amb l’associació NATSAL, durà a terme un curs online  a partir del dilluns 25 de gener