Natura i Salut, juntament amb Mayores UDP i destacades organitzacions de l’àmbit de l’Alzheimer i els grans reclamem un compromís polític contra aquesta malaltia.
Hem d’invertir recursos i esforços a evitar les conseqüències devastadores de la pandèmia de l’Alzheimer a l’economia, la societat i propiciar el benestar de famílies de tot el món. Vivim més, però hem d’aspirar a viure millor.

Natura i Salut subscriu el manifest “Compromís per un futur sense Alzheimer” perquè la lluita contra aquesta malaltia sigui una prioritat en les polítiques públiques i es facin els esforços necessaris per disposar de les eines per prevenir i curarr aquesta patologia. “L’experiència recent ens ha demostrat que el coneixement científic és imprescindible per trobar solucions, però les demències han estat i són encara malalties oblidades als pressupostos destinats al foment de la investigació”, exposa el document.

Mitjançant #CompromisoAlzheimer, les entitats signants – com 65yMás, Ace Alzheimer Center Barcelona, ​​Fundació Alzheimer Espanya, CEAFA, Fundació CITA Alzheimer, Fundació Cien, Fundació Pasqual Maragall, Fundació Pilares, HelpAge, Matia Fundazioa, Mayores UDP i la Societat Espanyola de Neurologia– ens comprometem a difondre l’impacte de la malaltia de l’Alzheimer i les demències, treballar per situar-les entre les prioritats polítiques i elevar la consideració social de les persones afectades i cuidadores.

Alhora, instem a actuar de forma decidida i urgent per aconseguir un futur sense aquesta malaltia.

Les principals reivindicacions a les administracions públiques que exposem les entitats signants del Compromís per un futur sense alzheimer són:

  • Reconéixer la malaltia d’Alzheimer i les demències com una pandèmia estructural que provocarà el col·lapse dels sistemes sanitaris i assistencials, amb un cost econòmic i social inassumible, si no es desenvolupen solucions que permetin combatre-les.
  • Situar aquestes patologies entre les màximes prioritats de les polítiques de ciència i innovació, sanitàries, socials i econòmiques, incloent-les de forma específica i amb dotació pressupostària a les iniciatives en desenvolupament en aquests àmbits.
  • Destinar l’equivalent a l’1% del cost anual de la malaltia de l’Alzheimer al finançament de la investigació ia promoure la transferència del coneixement per aplicar-la pràctica.
  • Revisar, dotar de pressupost i posar en marxa de manera urgent les polítiques contingudes al Pla Integral d’Alzheimer i altres demències 2019-2023 i desplegar l’Estratègia de Malalties Neurodegeneratives del Sistema Nacional de Salut.

Amb aquest manifest, les entitats signants recordem que l’Alzheimer i les demències només es podran aturar “amb el compromís de tota la societat i amb el lideratge de les administracions públiques, que han d’actuar de manera decidida i urgent”.

Més d’un milió persones afectades a Espanya

Actualment, l’Alzheimer i les demències són una de les causes principals de mortalitat, discapacitat i dependència. Només a Espanya, s’estima que afecten al voltant d’1,2 milions de persones, una de cada 10 persones de més de 65 anys i un terç dels més grans de 853, xifra que supera els 4,8 milions de persones. persones en considerar la família també com a part implicada.

Els costos arriben als 60 milions d’euros diaris al nostre país, assumits en un 87% per les mateixes famílies.

Així mateix, juntament amb les persones afectades hi ha les persones cuidadores, que configuren una realitat poc visible i que no compta amb l’atenció que necessita.

“En uns pocs anys, els costos econòmics i socials seran inassumibles, tant per a les famílies com per al sistema sanitari i assistencial, per això l’Alzheimer és una de les malalties que més preocupen els espanyols de totes les edats”, indica el manifest que també alerta dun increment exponencial de la malaltia a nivell mundial. “Amb l’esperança de vida en augment, si no es troba un tractament efectiu que modifiqui el curs, l’any 2050 el nombre de casos es podria triplicar a nivell mundial”, asseguren.

Les reivindicacions exposades al Compromís per un futur sense alzheimer s’emmarquen a la Dècada de l’Envelliment Saludable 2021-2030 declarat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) amb l’objectiu d’impulsar l’acció concertada per a la millora de la qualitat de vida de la gent gran.

“Hem d’invertir recursos i esforços a evitar les conseqüències devastadores de la pandèmia de l’Alzheimer a l’economia, la societat i propiciar el benestar de famílies de tot el món. Vivim més, però hem d?aspirar a viure millor”.

 

LLEGEIX AQUÍ EL MANIFEST