Aquest dimecres 6 d’abril comença la campanya de la declaració de la Renda. Tot i que deixar de treballar no ens allibera de les obligacions fiscals ja que s’ha de declarar la pensió, sí hi ha alguns avantatges ja que l’IRPF presenta algunes particularitats pels majors de 65 anys i alguns ingressos i rendes no tributen.

Quines pensions estan exemptes de fer la declaració de l’IRPF?

Les pensions han de ser declarades, ja que Hisenda les considera com rendiments de treball. Tot i això, la normativa contempla diverses exempcions.

 • Inferiors a 22.000€.

  Les pensions de menys de 22.000€ d’un sol pagador no han de fer la declaració. En canvi, si els ingressos provenen de dos o més pagadors, si el segon paga com a mínim 1.500€ anuals, s’haurà de declarar sempre que el total percebut superi els 14.000€.

 • Incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

  Queden exemptes les de la Seguretat Social i les ingressades per altres entitats, sent el màxim de l’exempció la prestació màxima reconeguda, com a excés del rendiment de treball. Tampoc serà tributable un cop el pensionista accedeixi a la de jubilació als 65 anys.

Quins avantatges tinc a partir dels 65 anys?

 • Mínim del contribuent. A partir dels 65 anys el mínim personal i familiar en la declaració de L’IRPF augmenta en 1.150€, pel que el mínim puja a 6.700€. Si el declarant és major de 75 anys el mínim s’incrementa fins els 8.100€.
 • Primera residència. La venda de l’habitatge habitual està lliure d’impostos per als majors de 65 anys.
 • Segona residència. La venda d’una segona residència o uns altres béns, com accions, fons d’inversió o una llicència de taxi, estan lliures d’impostos si es destinen els diners a una renda vitalícia per un màxim de 240.000€ en un termini de 6 mesos.
 • Renda vitalícia. Els ingressos per renda vitalícia tributen com a rendiments del capital. Només tributa un 24% en l’IRPF per les persones entre 60 i 65 anys, un 20% si es té entre 66 i 69 anys i el 8% pels majors de 70 anys.
 • Donació del negoci familiar. El donant (major de 65 anys) no tributarà en el seu IRPF i es pot aplicar un 95% de reducció en l’Impost de Donacions si l’empresa compleix els requisits del règim d’empresa familiar, si el donant deixa d’exercir funciones directives i si el que rep la donació és familiar directe.
 • Lloguer. A Catalunya es pot deduir el 10% de les quantitats satisfetes pel lloguer de l’habitatge habitual amb un màxim de 300€ l’any.

 

Com puc fer la declaració per telèfon o de forma presencial?

A l’hora de fer la declaració de la renda, la bretxa digital també suposa un impediment per a molts contribuents que no saben tramitar-la de forma digital. Per això, l’Agència Tributària ofereix alternatives a aquelles persones que no vulguin o no sàpiguen fer la declaració de la renda per internet.

Telèfon: A partir del 3 de maig es podrà demanar cita per fer la declaració de manera telefònica. Per demanar cita cal trucar al 901 12 12 24 o 91 535 73 26. O omplint un formulari a la web de l’Agència Tributària. Les cites es donaran a partir del 5 de maig.

Presencial: El 26 de maig s’obre el termini per demanar cita per fer la declaració de forma presencial. Caldrà omplir el formulari corresponent a una oficina de l’Agència Tributària. En aquest cas les sol·licituds s’han de fer trucant al 901 22 33 44 o al 91 553 00 71 o bé a la web. La primera data per fer la declaració presencial serà el dimecres 1 de juny.