Objectius i Valors

Natura i Salut

Els objectius de Natura i Salut són

  • Promoció d’una cultura inclusiva fonamentada en la coresponsabilitat cívica, en la igualtat de drets i de gènere, la solidaritat intergeneracional, mediambiental.
  • Generar entorns socialment i medioambientalment sostenibles.
  • Aconseguir l’accessibilitat universal per atendre a les necessitats que comporta la diversitat funcional.
  • Afavorir la prevenció, promoció i protecció de la salut des d’una perspectiva d’equitat.

La nostra acció té com a fonament quatre valors

Igualtat de gènere

Solidaritat mediambiental

Accessibilitat universal

Solidaritat Intergeneracional