L’autonomia personal és la capacitat d’una persona de realitzar les activitats necessàries per viure amb independència el dia a dia, amb llibertat per prendre decisions sobre com viure. Així ho recull l’article 2 de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Degut a la importància que té l’autonomia personal en la vida de les persones, és primordial la seva promoció per aconseguir la total inclusió de les persones grans i amb discapacitat.

En aquest sentit, podem dividir la promoció de l’autonomia personal en dos plans diferents: per una banda l’impuls de la capacitat per analitzar situacions i prendre decisions de manera independent i de l’altra proporcionant eines per a que aquesta sigui efectiva i les persones puguin fer front a les activitats quotidianes.

L’autonomia personal és un dret fonamental, i la manca d’ella suposa l’absència del respecte a la dignitat d’una persona, la falta de llibertat per prendre les seves pròpies decisions i la renúncia a la plena inclusió dins la societat.

Els drets humans s´han de garantir durant tot el cicle vital i hem de fer que els últims anys de vida d’una persona siguin plens i pugui viure’ls amb la màxima plenitud. Quan un adult manté la seva autonomia i pot fer les activitats diàries per si sol i sense ajuda, té efectes molt positius en el seu estat d’ànim i la seva salut mental.  No es tracta de sobreprotegir, sinó d’ajudar i donar suport i eines que permetin les persones grans enfrontar-se als seus propis reptes i tasques habituals.

Tot i que en els últims anys s’han fet molts avanços al respecte, és necessari que s’aposti per fi per la promoció de l’autonomia personal des de totes les seves vessants. Són moltes les persones grans i/o amb discapacitat que encara veuen oprimit aquest dret fonamental i no gaudeixen de les llibertats bàsiques. Per això, Natura i Salut té entre els seus objectius la seva promoció.

L’autonomia personal és un dret irrenunciable per garantir una bona qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats. No és només un dret individual, sinó que el seu ple desenvolupament afecta tota la societat. Queda un llarg camí per fer i per a garantir-la és crucial que les institucions i agents implicats impulsin i millorin el sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència. Per tot això, cal abordar de manera integral l’exercici de l’autonomia personal en totes les fases vitals d’una persona, al marge de l’edat o les circumstàncies.