L’envelliment saludable, una prioritat mundial

L’envelliment saludable, una prioritat mundial

2020-2030: la dècada de l’envelliment saludable L’any 2002, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va promoure el concepte d’envelliment actiu i saludable com aquell procés de desenvolupament i manteniment de la capacitat funcional que permet...