2020-2030: la dècada de l’envelliment saludable

L’any 2002, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va promoure el concepte d’envelliment actiu i saludable com aquell procés de desenvolupament i manteniment de la capacitat funcional que permet el benestar durant la vellesa i ser capaç de continuar fent allò que cada persona vol. En aquest línia, l’any 2015 es va establir un nou marc conceptual per a l’envelliment saludable i es va centrar en el concepte de “capacitat funcional”, un concepte més ampli de salut i que va més enllà de l’absència de malalties.

Per això, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb l’Estratègia i Pla d’Acció Mundial per a fomentar un envelliment amb plenes garanties i capacitats, l’OMS  va declarar el període 2020-2030 com la Dècada de l’Envelliment Saludable i així treballar per millorar la vida de les persones grans, les seves famílies i les comunitats on viuen.

Què és l’envelliment saludable i la capacitat funcional?

El planeta s’enfronta a un repte global per abordar l’envelliment de la població i adaptar-se a aquest canvi demogràfic. Els experts alerten que el número de persones majors de 60 anys al món es duplicarà l’any 2050. De fet, entre 2015 i 2050 la proporció de la població mundial major de 60 passarà de 900 a 2.000 milions, el que representa un augment del 12% a 22%.  Per fer front a aquest canvi demogràfic un dels principals reptes és la promoció de l’envelliment saludable i la capacitat funcional de les persones grans.

La capacitat funcional es refereix a les capacitats que permeten a un persona ser i fer el que és important per a ella. Els cinc dominis claus de la capacitat funcional són: satisfer les necessitats bàsiques, aprendre, desenvolupar-se i prendre decisions, mantenir la mobilitat, establir i mantenir relacions i aportar i contribuir a la societat.

A més, viure en un entorn que dóna suport i manté la capacitat intrínseca i funcional és fonamental per a l’envelliment saludable. Quan parlem de capacitat intrínseca ens referim a a combinació de totes les capacitats físiques i mentals d’una persona i que inclouen la capacitat de caminar, pensar, veure, sentir i recordar. D’altra banda, l’entorn fa referència a les persones, les relacions, actituds i valors, les polítiques de salut i socials, els sistemes que les sustenten i els serveis que es presten.

En aquest sentit, l’OMS estableix que la salut durant la vellesa no és una qüestió d’atzar, sinó que, a banda de la influència de l’herència genètica, la major part es deu a l’entorn físic i social de la persona.

Prioritats cap a una dècada d’envelliment saludable

Per garantir l’èxit de la Dècada d’Envelliment Saludable s’han establert 10 accions concretes que marquen el camí a seguir i que requereixen de la col·laboració de molts agents clau.

  1. Establir una plataforma per a la innovació i el canvi. Iniciar el canvi cap a un envelliment saludable connectant persones i idees de tot el món.
  2. Suport als plans i accions nacionals. Els països obtenen les habilitats i les eines necessàries per crear polítiques que permetin a les persones tenir una vida llarga i saludable.
  3. Recopilar dades mundials sobre envelliment saludable. Mesurem i recopilem informació precisa, actualitzada i significativa sobre l’envelliment sa.
  4. Promoure la investigació dirigida a les necessitats actuals i futures de les persones grans. La investigació inclou i beneficia les persones grans responent preguntes importants de forma innovadora.
  5. Alinear els sistemes de salut amb les necessitats de les persones grans. Les persones grans obtenen l’atenció mèdica que necessiten, on i quan la necessiten.
  6. Sentar les bases pel desenvolupament de cures de llarga duració. La gent gran i els cuidadors reben l’atenció i el suport que necessiten per viure amb dignitat i gaudir dels seus drets humans fonamentals.
  7. Assegurar els recursos humans necessaris per a l’atenció integrada. Assegurar que hi ha persones capacitades per proporcionar serveis de salut de qualitat i cures a llarg termini a la gent gran.
  8. Emprendre una campanya global per combatre l’envelliment. Canviar la percepció sobre l’envelliment i combatre “l’edadisme”.
  9. Visibilitzar l’argument econòmic per a la inversió en envelliment saludable. Comprendre millor els costos i les oportunitats de l’envelliment saludable és el punt de partida per dissenyar solucions sostenibles, equitatives i eficaces.
  10. Desenvolupament de la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans. Les ciutats i comunitats de tot el món han de permetre que la gent gran continuï desenvolupant-se personalment i de forma autònoma.