L’autonomia personal, un dret irrenunciable

L’autonomia personal, un dret irrenunciable

L’autonomia personal és la capacitat d’una persona de realitzar les activitats necessàries per viure amb independència el dia a dia, amb llibertat per prendre decisions sobre com viure. Així ho recull l’article 2 de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal...